PREDSTAVLJAMO VAM •VINARIJU DABOVIĆ•


Vinarija Dabović vraća nikšićki kraj na vinsku mapu svijeta. Na 14-om kilometru od Grahova nalazi se selo Nudo gdje je smještena vinarija i vinogradi. Ovo je naša jedina vinarija koja pravi vino od autohtone sorte bijelog grozdja Žilavka, koje se služilo i na Bečkim dvorovima.Mladi vinar Aćim Dabović nam kaže da je selo Nudo izvandredno podneblje za vinograd, da se nalazi na nadmorskoj visini od 250 do 300 metara. Ima dosta sunčanih dana, riječ je o rastresitom zemljištu, a kada je dobra godina ne mora se dodavati kisjelina kao što je problem na drugim lokalitetima gdje je prevelik sladen. Ovdje je sladen optimalan.Dabovići posjeduju konobu u kojoj spremaju tradicionalna jela. U prošloj godini ovaj mladi vinar uspio je da proizvede oko 12.000 litara vina, a ove godine očekuje još veću proizvodnju.U ovoj vinariji proizvode lozovu rakiju Kum, Rose, bijelo vino Žilavka, crveno vino Serdar.
Dobro došli