PREDSTAVLJAMO VAM •VINARIJU RADEVIĆ•

Vinarija Radević nalazi se u selu Rogami u Piperima, na 3 kilometra od ostataka antičkog grada Duklje, gdje se vinova loza gajila i za vrijeme Rimljana.2007. godine Goran Radević i njegova porodica počeli su sa sađenjem loze visokog kvaliteta, na starom, već postojećem vinogradarskom tlu, oživljavajući tradiciju.Vinogradi porodice Radević imaju idealnu izloženost suncu, pripadaju vinovekontrolisanom porijeklu vinskog podregiona Podgorica.Grožđe koje je napojeno vodom sa planinskih izvora, pažljivo se ručno bere i prirodno fermentira.Posjetu vinariji posebno karakteriše priča gospodina Gorana Radevića, koji je nakon 27 godina provedenih u inostranstvu odlučio da na svojoj djedovini započne proizvodju vina.Vinarija Radević u svom asortimanu ima Rose, Chardonnay, Vranac, Syrah, Cabernet Sauvignon, Porto Renee bijeli, Porto Renee crni.
Dobro došli